نکاتی که مستاجر باید بداند

در این مقاله به تمام نکاتی که مستاجر باید بداند اشاره کرده ایم تا کوچکترین ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد. به این ترتیب مستاجر می تواند از حق و حقوق خود و مالک یا موجر آگاه شود.

ادامه مطلب
0 نظر

کمیسیون تمدید اجاره نامه

حق کمیسیون تمدید اجاره نامه باید طبق قوانین تصویب شده هر سال باشد و لازم است که مستاجر و موجر یا صاحب ملک از این نرخ کمیسیون آگاه باشد تا برای تمدید اجاره نامه مشکلی نداشته باشند.

ادامه مطلب
0 نظر
0 نظر

متن تمدید اجاره نامه دستی

متن تمدید اجاره نامه دستی باید به صورت اصولی نوشته شود تا در آینده کوچک ترین ایرادی به آن وارد نشود و مشکلی برای مالک یا مستاجر ایجاد نکند. در ادامه چند نمونه معتبر برای پشت نوسی آورده ایم.

ادامه مطلب
0 نظر

قانون اجاره خانه 1402

قانون اجاره خانه در سال 1402 به چه صورت است و چه تغییراتی دارد؟ در این مقاله به صورت کامل و با جزئیات درباره قانون جدید اجاره خانه و تمدید قرارداد اجاره صحبت می کنیم.

ادامه مطلب
0 نظر