بازار مسکن

گزارش میانگین قیمت مسکن
فروردین ماه معاملات کاهشی، قیمت ها افزایشی

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازارا مسکن نشان می‌دهد که بازار مسکن در شهر تهران درفروردین ماه در تعداد معاملات روند کاهشی داشته و در عین حال، قیمت‌ها روند افزایشی را تجربه کرده است

مسکن مهر

معماری و شهرسازی