حرکت سریع بازار مسکن به سمت رکود

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه سال 1397 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد

0 نظر
براساس این گزارش، در آبان‌ ماه سال 1397 ، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 6900 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 26.7 و 53.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 91.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.6 و 91.5 درصد افزایش نشان میدهد. گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» است.

*حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال 1397 حاکی از آن است که از مجموع 6855 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 44 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با آبان‌ماه سال قبل 3.2 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان‌ماه سال 1397 حاکی از آن اسات کاه از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15.7 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب با سهم‌های 4.9 و 8.8 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 74.1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در آبان ماه سال جاری مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ، 2 ، 4، 10، 14 ،7 ،8 ،1 ، 15 و 3 ) بوده و 12 منطقه باقی مانده 25.9 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

*تحولات قیمت مسکن

در آبان‌ماه سال 1397 ،متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 91.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/6 و 91.5 درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 (معادل 111 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 19 (معادل 48.2 درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 196.3 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 40.9 میلیون ریال به منطقه 19 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 91.1 و 48.2 درصد افزایش نشان میدهند

* تحولات اجاره بهای مسکن

در آبان‌ماه سال 1397 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 17 و 14.4 درصد رشد نشان می‌دهد. سهم هزینه مسکن اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1395) معادل 33.1 درصد است.


منبع خبر : خبرگزاری فارس

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.