مدیرعامل بانک مسکن خبرداد:

ابلاغ دستورالعمل تک ‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات به شعب بانک

با توجه به اهمیت سال جاری در خصوص تاکید بر رونق اقتصادی و خروج از رکود وهمچنین دغدغه اشتغال به ویژه برای اقشار تحصیل‌کرده، بخش مسکن و ساختمان به عنوان پیشران خروج از رکود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

0 نظر
به گزارش خبرنگار ایران فایل ، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ محمد هاشم بت‌شکن مديرعامل بانک مسکن با تاکيد بر اينکه بخش مسکن و ساختمان با بيش از 100 رشته از فعاليت ارتباط پسين و پيشين دارد و مي‌تواند نقش لوکوموتيو و پيشران را در اقتصاد کشور داشته باشد، گفت: بنابراين تمام تلاش بانک اين است تا بخش مسکن و ساختمان در راستاي رونق اقتصادي نقش تخصصي و توسعه اي خود را به کار گيرد.
بت شکن ادامه داد: از طرف ديگر بانک مسکن همواره تلاش مي کند تا بستر لازم براي خانه دار شدن خانوارهاي متوسط با تاکيد بر زوجين از طريق توانمندسازي و افزايش مبلغ تسهيلات را فراهم کند.
مديرعامل بانک مسکن با اشاره به اينکه يکي از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در چارچوب سياستهاي سرمايه گذاري، تجهيز پس انداز ملي است افزود: در همين راستا نيز يکي از اهداف بانک، پياده سازي تجهيز پس انداز ملي از طريق ارتقاي فرهنگ پس انداز است.
وي پاسخ مناسب به تقاضاي مصرفي خانوارها در حوزه مسکن را از جمله برنامه هاي بانک مسکن عنوان کرد و گفت: از همين رو طي يکسال گذشته سبد کاملي از تسهيلات خريد و ساخت مسکن توسط اين بانک آماده و به متقاضيان ارائه شده است.
اين مدير ارشد بانک مسکن در تشريح سبد تسهيلاتي اين بانک براي خريد و ساخت گفت: يکي از محصولات اصلي اين سبد مبتني بر تقويت فرهنگ پس انداز "صندوق پس انداز مسکن يکم" است که از خرداد سال گذشته تاسيس شد تا متقاضيان به شرط سپرده گذاري يکساله بتوانند تا سقف 80 ميليون تومان در تهران، 60 ميليون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و 40 ميليون تومان در ساير شهرها تسهيلات خريد و ساخت مسکن دريافت کنند که اين ميزان براي زوجين براي يک پلاک ثبتي به دو برابر افزايش مي يابد.
بت شکن با اشاره به اينکه نرخ تسهيلات صندوق يکم در ابتداي تاسيس اين صندوق 14 درصد و يکي از پايين ترين نرخ هاي سود در نظام بانکي بود، گفت: با وجود نرخ معقول 14 درصد ارزيابي‌هاي ما اين بود که اين نرخ بالا است بنابراين به تناسب روند کاهشي نرخ تورم، نظام بانکي نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات را کاهش داد و بانک مسکن نيز در همين راستا روند کاهشي نرخ سود تسهيلات صندوق يکم را آغاز کرد تا خوشبختانه با اعلام رئيس جمهور در پايان هفته دولت نرخ سود تسهيلات از محل صندوق يکم تک رقمي شد.
وي با بيان اينکه دستورالعمل اجرايي کاهش نرخ سود تسهيلات از 13 شهريور ماه به تمام 1255 شعب بانک مسکن در سراسر کشور ابلاغ شده است، تصريح کرد: با توجه به اهميت احياي بافت‌هاي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري نرخ سود تسهيلات خريد و ساخت در اين مناطق به 8 درصد و اين نرخ براي ساير مناطق شهري به 9.5 درصد کاهش يافت.
مديرعامل بانک مسکن از کاهش حدود 41 درصدي ميزان اقساط پرداختي تسهيلات پرداختي صندوق پس انداز يکم نسبت به نرخ سود 14 درصد در ابتداي افتتاح اين صندوق خبرداد و گفت: قسط پلکاني تسهيلات 80 ميليون توماني در بافت فرسوده شهري تهران با سود 8 درصد 683 هزار تومان و براي ساير مناطق شهري تهران با سود 9.5 درصد 742 هزار تومان خواهد بود. قسط پلکاني تسهيلات 60 ميليون توماني در بافت فرسوده شهري مراکز استان ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت با سود 8 درصد به 512 هزار تومان و در خارج از بافت فرسوده شهري اين مناطق با سود 9.5 درصد به 557 هزار تومان کاهش يافت که حاکي از کاهش 41 درصدي ميزان اقساط پرداختي دارد. همچنين ميزان اقساط پلکاني تسهيلات 40 ميليون توماني در ساير مناطق شهري کشور براي بافت فرسوده با نرخ 8 درصد 341 هزار تومان و در خارج از بافت فرسوده شهري اين مناطق با نرخ 9.5 درصد 371 هزار تومان تعيين شد.
بت شکن با تاکيد بر اينکه سقف بازپرداخت اين تسهيلات به مدت 12سال (144 ماه) است، از رشد مضاعف در تعداد افتتاح حساب صندوق پس انداز يکم به دليل کاهش نرخ سود اين تسهيلات خبرداد و گفت: تا روز چهارشنبه هفته گذشته 68 هزار و 786 فقره به مبلغ 14 هزار و 235 ميليارد ريال در اين صندوق افتتاح شده است.
مديرعامل بانک مسکن ميانگين افتتاح حساب روزانه در صندوق پس انداز مسکن يکم در سال گذشته را 169 فقره عنوان کرد و گفت: اين ميزان در سال 95 با رشد حدود 100 درصدي به 384 فقره افزايش يافت و در روز چهارشنبه هفته گذشته 570 فقره حساب در صندوق پس انداز مسکن يکم افتتاح شد که از رشد فزاينده حکايت دارد.
وي دريافت تسهيلات بدون سپرده و از محل خريد اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن (تسه) دومين محصول اين بانک در بخش تسهيلات خريد و ساخت مسکن اعلام کرد و افزود: سقف اين تسهيلات براي هر فرد در تهران 60 ميليون تومان با مبلغ قسط 895 هزار تومان، در مراکز استان ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 50 ميليون تومان با مبلغ قسط 746 هزار تومان و براي ساير
مناطق شهري نيز 40 ميليون تومان با مبلغ قسط 596 هزار تومان در نظر گرفته شده است که اين ميزان تسهيلات براي زوجين در تهران 100 ميليون تومان، مراکز استان ها وشهرهاي بالاي 200هزارنفرجمعيت 80 ميليون تومان و ساير مناطق شهري 60 ميليون تومان و با نرخ سود 17.5 درصد خواهد بود. اين تسهيلات براي متقاضياني است که تمايل به انتظار يکساله براي دريافت وام ندارند در نظر گرفته شده است.
اين مقام مسئول در بانک مسکن گفت: محصول سوم تسهيلاتي اين بانک به ويژه براي زوج هاي جوان ترکيبي از حساب «صندوق پس انداز يکم» با نرخ 8 درصد براي بافت فرسوده و 9.5 درصد در ساير مناطق شهري و «اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن» با نرخ 17.5 درصد است. به عنوان مثال اگر يکي از زوجين با افتتاح حساب از تسهيلات صندوق يکم استفاده مي‎کند زوج ديگرمي‌تواند همزمان 50 ميليون تومان تسهيلات از محل اوراق حق تقدم تسهيلات دريافت کند. سقف تسهيلات ترکيبي حساب صندوق يکم و اوراق حق تقدم براي تهران 130 ميليون تومان، براي مراکز استان ها 100 ميليون تومان و ساير مناطق شهري 70 ميليون تومان است.
مديرعامل بانک مسکن گفت: همچنين متقاضياني که در صندوق پس‌انداز جوانان طي سالهاي 79تا81 سپرده گذاري کرده اند مي‌توانند از تسهيلات بدون سپرده اين بانک تا سقف 60 ميليون تومان در تهران، 50 ميليون تومان در مراکز استان ها و 40 ميليون تومان در ساير مناطق شهري استفاده کنند.
وي گفت: پنجمين بسته تسهيلاتي خريد و ساخت بانک مسکن استفاده از تسهيلات بدون سپرده تا سقف 60 ميليون تومان، 50 ميليون تومان و 40 ميليون تومان اين بانک با نرخ 18 درصد مصوب شوراي پول و اعتبار است.
بت شکن تاکيد کرد: در حال حاضر پنج محصول بانک مسکن با ويژگي ها، مکانيزمها و نرخ هاي متفاوت ارائه مي شود و متقاضيان بسته به نياز خود مي توانند از آنها استفاده کنند.
مديرعامل بانک مسکن بخش ديگري از تسهيلات بانک مسکن را در بخش تقويت طرف عرضه و ساخت مسکن عنوان کرد و گفت: خوشبختانه بانک مسکن در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي سياست هاي اعتباري خود را براي انبوه سازان تسهيل کرده است. در حال حاضر تسهيلات ساخت به روش سنتي براي مجتمع ( از دو واحد بيشتر) در تهران و شهرهاي بزرگ 110 ميليون تومان، به انبوه سازي به روش صنعتي 130 ميليون تومان و انبوه سازي با روش هاي جديد مشروط بر انتقال فناوري هاي جديد به داخل کشور تا سقف 150 ميليون تومان به ازاي هر واحد مسکوني است. تسهيلات ساخت در مراکز استان ها به روش سنتي 90 ميليون تومان، براي صنعتي سازي 110 ميليون تومان و ساخت و ساز با رويکرد ورود فناوري هاي جديد 130 ميليون تومان تعيين شده است.
کاهش سهم تسهيلات بخش مسکن و ساختمان نسبت به کل تسهيلات
اين مقام مسئول در بانک مسکن در ادامه به تشريح عملکرد تسهيلات اعطايي اين بانک در سال جاري پرداخت و گفت: تسهيلات اعطايي شبکه بانکي در 4 ماهه ابتداي سال با رشد 38 درصدي مواجه بود و از 940 هزار ميليارد ريال به 1295 هزار ميليارد ريال در پايان تيرماه افزايش يافت.
وي با بيان اينکه تسهيلات پرداختي به بخش مسکن و ساختمان با رشد 10 درصدي از 95 هزار ميليارد ريال در 4 ماهه سال گذشته به 105 هزار ميليارد ريال در 4 ماهه امسال افزايش يافت تصريح کرد: در حالي که سهم تسهيلات بخش مسکن و ساختمان در 4 ماه سال گذشته 10 درصد از کل تسهيلات بود اين ميزان در 4 ماهه امسال به 8.13 درصد کاهش يافت.
مديرعامل بانک مسکن گفت: تسهيلات اعطايي اين بانک از 19هزار و 984 ميليارد ريال تسهيلات در 4 ماهه سال گذشته با رشد 62 درصدي به 32 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا کرده است. اين آمار بيان گر اين است که بانک مسکن اقداماتي در جهت رونق بخش مسکن و ساختمان در دستور کار قرار داده است به طوريکه تسيهلات مشارکت مدني احداث در پايان مرداد ماه سال جاري 98 درصد از جهت مبلغ و 49 درصد از جهت تعداد واحد مسکوني نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد را نشان مي دهد.
بت شکن افزود: ميزان تسهيلات پرداختي خريد مسکن در 5 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 65 درصد از حيث مبلغ و 20 درصد از حيث تعداد افزايش داشته اشت. همچنين در بخش تسهيلات مشارکت مدني ساخت به ترتيب استان‌هاي تهران با 317 درصد رشد، اردبيل با 300 درصد، يزد با 223 درصد، کهگيلويه وبويراحمد با 216 درصد و استان همدان با 175 درصد رشد از نظر مبلغ پرداختي تسهيلات بيشترين رشد را در 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته اند.
وي گفت: همچنين استانهاي سيستان و بلوچستان با 138 درصد رشد، استان تهران با 104 درصد رشد، آذربايجان غربي با 85 درصد رشد، استان چهارمحال و بختياري با 73 درصد و اردبيل با 67 درصد رشد بيشترين سهم را در ميزان ارائه تسيهلات خريد مسکن طي 5 ماهه امسال نسبت به 5 ماهه سال گذشته داشته اند.
افزايش حجم سپرده هاي بانک مسکن به 506 هزار ميليارد ريال در 4 ماهه امسال
بت شکن از افزايش 23 درصدي ميزان سپرده هاي بانک مسکن در سال 94 خبرداد و گفت: بر اين اساس سپرده هاي بانک مسکن در همان سال به 496 هزار ميليارد ريال رسيد که اين ميزان در 4 ماهه امسال حجم سپرده هاي بانک به 506 هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
مديرعامل بانک مسکن به فعاليت اين بانک در بخش مسکن مهر نيز اشاره کرد و گفت: قرارداد منعقده اين بانک حدود 502 هزار ميليارد ريال است که حدود 470 هزار ميليار ريال تاکنون توسط بانک مسکن تسهيلات به مسکن مهر پرداخت شده است. از حدود 2 ميليون و 300 هزار واحد مسکن مهر تا کنون يک ميليون 680 هزار فقره فروش اقساطي شده و بالغ بر 366 هزار ميليارد ريال مبلغ فروش اقساطي مسکن مهر توسط بانک مسکن است.
وي گفت: در صورت رفع موانع اجرايي برخي پروژه هاي مسکن مهر، بانک مسکن به سرعت به وظايف خود در حوزه تزريق منابع، وصول و فروش اقساطي اقدام مي کند.
انتشار اوراق رهني مسکن براي نخستين بار
ارائه خدمات حساب اماني با هدف تنظيم بازار پيش خريد و پيش فروش را از ديگر خدمات اين بانک در سال جاري عنوان کرد و گفت: دستورالعمل ارائه خدمات حساب اماني به شعب بانک ابلاغ شده است.
وي از طرح تضمين معاملات اقساطي مسکن خبر داد و گفت: اگر انبوه سازان در شرايط رکود در نظر داشته باشند واحدهاي خود را به صورت نقد و اقساط به فروش برسانند بانک مسکن نقش تضمين معاملات را با دريافت کارمزد 2.3درصد سالانه (براي مدت 50 ماه) بر عهده مي گيرد که در حال حاضر دو طرح در اين زمينه در حال عملياتي شدن است.
بت شکن به استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه براي تامين مالي بخش مسکن و ساختمان اشاره کرد و گفت: در اين راستا تاسيس صندوق هاي زمين و ساختمان از سال گذشته با تاکيد بر تقويت بخش عرضه مسکن در دستور کار قرار گرفت.
مديرعامل بانک مسکن همچنين افزود: طي ماه هاي گذشته براي اولين بار اوراق رهني مسکن را به مبلغ 3 هزار ميليارد ريال منشر کرد که يک گام بزرگ براي تجهيز منابع بانک از طريق بازار سرمايه که در کسر ازدقيقه اين 3 هزار ميليارد ريال فروش رفت. همچنين انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمايه براي توليدکنندگان مصالح ساختماني و فولاد از جمله بسته خدمات مالي بانکي بانک مسکن در سال جاري بود.
تاسيس موسسات پس انداز و تسهيلات منطقه اي مسکن در دستور کار شوراي پول و اعتبار
اين مقام مسئول در بانک مسکن همچنين از تاسيس موسسات پس انداز و تسهيلات منطقه اي مسکن در مراکز استان ها با هدف کمک به تامين مالي بخش مسکن به ويژه در مناطق جغرافيايي خاص خبرداد و گفت: قرار است شوراي پول و اعتبار دستورالعمل راه‌اندازي اين نهاد جديد را سه شنبه هفته جاري بررسي کند. ويژگي اصلي اين نهادها اين است که تسهيلات فقط در شعاع جغرافيايي خاص ايجاد شده مصرف مي شود.
بت شکن افزود:20 درصد سهام اين نهاد از طريق بانک مسکن و 80 درصد آن از طريق پذيره نويسي عام توسط آحاد مردم تامين مي شود. اين نهاد در يک منطقه جغرافيايي خاص فعاليت مي‌کند و سهامداراني که در آن سپرده گذاري مي کنند علاوه بر اينکه از منفعت سپرده گذاري بهره‌مند مي‌شوند، مي‌توانند از منفعت سهامداري خود نيز بهره ببرد. اجراي پروژه‌هاي بزرگ کشور با توجه به سياست‌هاي توسعه‌اي کشور و تاکيد بر توسعه سواحل مکران و احياي بافت فرسوده در مناطق خاص، از طريق اين نهاد مالي مي‌توانند تامين مالي شوند.
مديرعامل بانک مسکن ادامه داد: اين موسسات به اتکاي سرمايه جذب شده با نرخ هاي متعارف به يک منطقه خاص جغرافيايي تسهيلات در حوزه خريد و ساخت مسکن پرداخت مي کنند. مهمترين تفاوت اين موسسات نسبت به بانک مسکن ارائه تسهيلات فقط در يک شعاع جغرافيايي خاص است. ضمن اينکه اين موسسات مي‌توانند پروژه هاي بزرگ مقياس و انبوه سازي از جمله سواحل مکران را تامين مالي کنند.
وي همچنين گفت: با توجه به محدوديت هاي بودجه اي اتکا به استفاده از منابع بودجه براي پروژه هاي زيرساختي، عمراني وشهرسازي با مشکل مواجه شده بنابراين معاون اول رئيس جمهور در جلسه اي اعلام کرد به دنبال راهکارهايي براي توسعه شهرسازي و پروژه هاي زيرساختي بدون استفاده از منابع بودجه اي باشيم. در همين راستا نخستين قرارداد خدمات تامين مالي از طريق يک روش جديد با نام مديريت دارايي ها با شرکت عمران شهرهاي جديد براي تامين مالي به مبلغ 10 هزار ميليارد ريال منعقد شد.
بت شکن ادامه داد: قرار است با بکار گيري روش هاي مختلف تجهيز منابع شامل تسهيلات، انتشار انواع اوراق صکوک در بازار سرمايه، تهاتر و مشارکت، پروژه‌هاي روبنايي و زيربنايي شهر جديد پرديس مانند مسجد، مدرسه، کلانتري و ساير خدمات توسط بانک مسکن تامين و احداث شود.

منبع خبر : ایران فایل

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File